Futures3DCenter3D Innovatie & Transformatie3D Alignment & ConsultancyNeem contact op

3D | Markt | Proces | Materiaal | Software
voor kennis en expertise die u standaard niet in huis heeft

Futures3DCenter

Futures3DCenter is een regie organisatie 

Een 3D regie organisatie richt zich op de aansturing & inrichting van de 3D processen en de transities die daaruit volgen met zorg voor de ondernemer en dienstverleners op de resultaatgebieden: Markt, Proces, Materialen en Software waarbij essentiele aandacht wordt besteed aan het strategisch kader van de ondernemer met duidelijke (vraag)stellingen als: Sourcing of zelf doen?; Contractbeheer en sturing; Rapportage en Evaluatie. Futures3DCenter inventariseert en implementeert de benodigde organisatie, informatiesystemen, faciliteiten en competenties. Rekening houdend met cultuur en gedrag binnen een organisatie en vastgelegd in procedures en service level agreements.

 

Regie Keuzes

Is Regie Strategisch, Tactisch of operationeel?

Regie organisaties doen over het algemeen veel meer dan gepland met als gevolg dat toezeggingen niet worden nagekomen, informatievoorziening slechts is en er geen concrete resultaten worden geboekt. Waarbij in de eerste evaluatieperiode al vaak blijkt dat uitsluitend in de wederzijdse teleurstellingen progressie is geboekt. Dit heeft vooral te maken dat veel bedrijven zich slechts richten op een keuzevorm van Regie. Dat lijdt bijna automatisch tot falen in de praktijk. Bedenken en aansturen gaat nu eenmaal niet zonder verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting. Mouwen opstropen en aan de slag op alle niveaus. Futures3DCenter richt zich daarom zowel op de strategische en tactische kant van regie, maar nadrukkelijk ook op de operationele variant. Het concreet meehelpen met de implementatie van datgene wat op bovenliggende niveaus is bedacht. Het afstemmen van de Markt en de match met het 3D innovatie proces, de materialen en de software.

 

 

Futures3DCenter3D Innovatie & Transformatie3D Alignment & ConsultancyNeem contact op